top of page

Våra medlemsföreningar

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund verkar för att öka föreningarnas medverkan i förbundet, stärka förbundet och för att bygga upp en bred kompetensbas. P-Riks finns till för sina medlemsföreningar och för att driva medlemmarnas gemensamma frågor! P-Riks Medlemsföreningarna är studentföreningar med anknytning till personalvetarutbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. P-Riks består av 15 medlemsföreningar runt om i Sverige, från Lund i söder till Umeå i norr. Välj en förening för mer information.

Dynamicus

Dynamicus är föreningen för Uppsalas personalvetarstudenter. Vi kallar oss för PA-familjen och skapar tillsammans en gemenskap för våra medlemmar och över terminerna knyts band som varar livet ut. Föreningens verksamhet bidrar till skapandet av verktyg som är direkt användbara i kommande arbetsliv. En förening med engagemang, nätverk och gemenskap.

PA-Gefle

 

PA Gefle studentförening riktar sig till studenter som studerar Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan i Gävle. PA Gefle strävar efter att utvecklas som förening, stärka programmets kvalité samt skapa ett rikt studentliv för sina medlemmar.  

PAX

PAX står för Personal och Arbetslivsprogrammet i Växjö. Studentföreningen arbetar med att bevara och utveckla utbildningens kvalité. Målsättningen är att utveckla studenternas gemenskap genom att blanda studier med nöjen. PAX anordnar en välkomstvecka för nya studenter, sportaktiviteter, utbildningar, sittningar samt en arbetsmarknadsdag.

Pax.jpg
pegasus.GIF

Pegasus

Pegasus är personalvetarprogrammets kårförening vid Göteborgs Universitet. Föreningen arbetar dels för att förgylla studietiden genom att anordna olika aktiviteter, men också för att främja studenternas relation till näringslivet.

Pelikan

Pelikan är föreningen av studenter, för studenter på personal- och arbetslivsprogrammet på Karlstads universitet. Vi värnar om våra medlemmars intressen genom att arbeta för att upprätthålla kvalitén på utbildningen, knyta värdefulla kontakter med näringslivet och stärka gemenskapen mellan oss studenter för en bättre och roligare studietid. 

PerS

PerS är Södertörn Högskolas personalvetarförening som ideellt arbetar för att berika personalvetarstudenternas studietid på Södertörn. Vi vill samtidigt med våra projekt och event agera som en brygga mellan studier och arbete och ge studenterna trygga förutsättningar inför arbetslivet!

PEVE

PEVE-föreningen är ett fristående utskott som verkar för Personalvetarstudenternas intresse vid Örebros Universitet. Vi arbetar för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna, ge möjlighet att knyta kontakt med näringslivet och se till att utbildningskvalitén upprätthålls. 

logga%20pil%20ny%20ny_edited.jpg

PiL

Personalvetare i Lund är en förening av och för studenter i Lund som läser Human Resources kandidatprogram eller kurser med inriktning mot HR-frågor. Föreningens syfte är att verka för studenterna under studietiden, marknadsföra Human Resources kandidatprogram samt knyta kontakter mellan studenter och arbetslivet. Genom olika evenemang, som föreläsningar, sittningar, aktiviteter, arbetsmarknadsdagar och mycket mer bidrar PiL till en givande och minnesvärd studietid.

PLUM

PLUM är en förening på Umeå Universitet som verkar för att skapa en bättre och roligare studietid för medlemmarna. Hos oss finns det möjligheter att engagera sig i allt från nöje, utbildning, gemenskap, sport & hälsa, till att knyta värdefulla kontakter till arbetslivet. Styrelsen består av nio studenter på programmet, med hjälp av tre utskottsgrupper. PLUM är verksamma under Beteendevetar-sektionen (BetSek) som är en undersektion i Umeå studentkår.

PUB

PUB är studentföreningen för personalvetarprogrammet vid Mittuniversitet i Östersund. PUB arbetar för att studenterna ska ha en positiv samt inspirerande studiemiljö med en väl etablerad sammanhållning. PUB samarbetar aktivt med yrkesrelaterade föreningar och arrangerar allt från sociala till hälsofrämjande evenemang.

PULS

PULS står för Personalvetarutbildningen i Linköpings Sektion. Det är en studentförening för och av studenter vid HR-programmet, Masterprogrammet i Human Resource och Beteendevetenskaplig Grundkurs (BVG) vid Linköpings universitet. PULS anordnar bland annat aktiviteter, arbetsmarknadsdagar och andra sociala aktiviteter för personalvetarstudenterna på Linköpings universitet.

SthlmUP

SthlmUP är en studentförening för studenter på Stockholms Universitet som studerar kandidatprogrammet inom personal, arbete och organisation, AKPA eller liknande utbildningar. Syftet med föreningen är att i våra olika utskott skapa aktiviteter och möjligheter för studenter att engagera sig i kontakt med näringsliv, frågor gällande utbildning, hälsa, samt nöje och gemenskap.

Cefyrekon

Studentförening på Högskolan Kristianstad som arbetar ideellt för studenterna på ekonomi- och personalvetarprogrammen. Föreningens huvudsysslor är att hålla kontakt med näringslivet och anordna studiesociala aktiviteter för att ge studenterna verktyg och kontakter till potentiella framtida arbetsgivare.

Corpus Callosum

Corpus Callosum är en studentförening för studerande vid Högskolan i Halmstad. Vår uppgift är att värna om kunskap och gemenskap genom att anordna gästföreläsningar, arrangera sociala aktiviteter och utvärdera kurser.

bottom of page