Stadgar och dokument

Nedan hittar du stadgar, policys och andra viktiga dokument kopplat till vår verksamhet. Om inte det dokumentet som ni är intresserad av finns eller om ni har andra frågor och funderingar gällande dokumenten kan ni maila administratör Malin Landgren 

på: kommunikation@p-riks.se

Stadgar

Reviderad 2020-03-21

Ekonomipolicy

Reviderad 2020-03-21

Utbildningspolicy

Reviderad 2018-03-17

Dataskyddspolicy

Reviderad 2019-02-28

Årsbokslut

Årsbokslut från 2012 och framåt. Här finner du även budget antagen vid Riksmötet 2015.

Årsmöten

Årsmöteshandlingar från år 2012 och framåt.

Riksmöten

Riksmöteshandlingar från år 2013 och framåt.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemötes protokoll från år 2019 och framåt.

P-Riks logotyp

P-Riks logotyp.

Tidigare ledamöter

Här kan du se ett dokument med information om tidigare ledamöter i P-Riks.

Bildgalleri

Här finns det bilder från verksamhetsåret 2020.

Mallar

Här kan du inom snar framtid kunna ladda ner olika mallar, bland annat avtalsmallar, marknadsföringsmallar samt styrelseprotokoll.