Valberedning

Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande, som har i uppdrag att finna de mest lämpade kandidaterna för kommande års styrelse. Valberedningen ska följa organisationens verksamhet under året för att få god insikt i vilken typ av kompetens och personlighet som behövs för de olika posterna. Valberedarna skapar de dokument som krävs inför nyvalet såsom annonser, postbeskrivningar, intervjuguider etc. Valberedningen ska även utlysa annonser för de olika posterna, ta emot ansökningar, hålla intervjuer, göra ett urval och lägga fram förslag för samtliga poster i styrelsen.

IMG_7230_edited.jpg

Raija Schorn

Valberedare

Studerar vid Linköpings universitet

IMG_7231_edited.jpg

Maria Eriksson

Valberedare

Studerar vid Högskolan Gävle

IMG_7229_edited.jpg

Alva Ölander

Valberedare

Studerar vid Linköpings universitet