Valberedning

Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande, som har i uppdrag att finna de mest lämpade kandidaterna för kommande års styrelse. Valberedningen ska följa organisationens verksamhet under året för att få god insikt i vilken typ av kompetens och personlighet som behövs för de olika posterna. Valberedarna skapar de dokument som krävs inför nyvalet såsom annonser, postbeskrivningar, intervjuguider etc. Valberedningen ska även utlysa annonser för de olika posterna, ta emot ansökningar, hålla intervjuer, göra ett urval och lägga fram förslag för samtliga poster i styrelsen.

Albin

Valberedare

Studerar vid Umeås universitet

Folke

Valberedare

Studerar vid Dalarnas högskola

Jens

Valberedare

Studerar vid Lunds universitet

Vakanta poster: 

Vi öppnar nu upp ansökan till posterna som Ledamot med administrationsansvar samt Ledamot med näringslivsansvar i P-Riks för verksamhetsåret 2020!

Ledamot med administrationsansvar har ett övergripande ansvar för organisationens administration, arkiv och interna kommunikation. Detta innebär exempelvis att föra protokoll på styrelsemöten och ansvara för att de justeras och arkiveras korrekt. Det ingår också i arbetsuppgifterna att gå igenom ansökningar för verksamhetsbidraget, göra utskick till medlemsföreningarna, uppdatera kontaktlistor samt säkerställa att hemsidan uppdateras med korrekt information. Posten innebär även att tillsammans med marknadsföringsansvarig ansvara för det strategiska arbetet med hemsidan.

Ledamot med näringslivsansvar är P-Riks representant utåt mot företag, organisationer och samarbetspartners. En stor del av arbetsuppgifterna går ut på att skriva, uppdatera och ansvara för att avtalen följs korrekt. Detta arbete är av betydelse för att förbundet ska kunna skapa goda förutsättningar för medlemsföreningarna runtom i Sverige och att bedriva ett bra arbete som vidare gynnar medlemmarna under studietiden. Posten är således av stor vikt för att stärka förbundets varumärke gentemot aktörer inom näringslivet.

Posterna tillträds efter sommaren och börjar med en teambuilding för att lära känna övriga styrelsemedlemmar.
Vill du veta mer om posterna?
Maila Valberedningen: valberedningen@p-riks.se
Ansök här senast den 5 Juni: https://forms.gle/V2HPxFQZfy3dHjm37