top of page

Internrevisor

Internrevisionen ska representeras av två personer. De har en kontrollerande men också stödjande funktion för förbundsstyrelsen i frågor som gäller verksamhetsstyrning och ekonomi. Den främsta uppgiften är att granska P-Riks räkenskaper och handlingar samt att upprätta en revisionsberättelse och lämna in denna som förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Detta är ett åtagande som innebär att följa och kritiskt granska organisationens verksamhet under hela verksamhetsåret.

Mentorsrådet

Mentorsrådet ska ge råd och stöd till förbundsstyrelsen. Dess uppgift är att bistå i utvecklingen av P-Riks verksamhet och vara ett stöd för ledamöter i den löpande verksamheten. De ska kunna redogöra för organisationens historia med sina kunskaper om tidigare års verksamhet. Till medlem av MR kallas en person som visat stort intresse för P-Riks verksamhet.

Mentorsrådet kallas till möte av förbundsstyrelsen. Under dessa möten kan frågor som strategiska val, potentiella samarbetspartners samt långsiktiga mål diskuteras.

Är du intresserad av att bli en del av mentorsrådet? Tryck nedan!

bottom of page