top of page
IMG_3597.HEIC

Vice Ordförande

Vice ordförandes arbete är främst riktat internt mot övriga styrelsen. Det är av stor vikt att vice ordförande är lyhörd och har ett stöttande ledarskap genom att ha en god kommunikation och dialog med samtliga i styrelsen. Vice ordförande ansvarar även tillsammans med ordförande för att beslut genomförs och följs upp. Fokus ligger huvudsakligen på att bygga och vidareutveckla P-riks organisation genom att tillsammans med övriga styrelsen arbeta med både operativa och strategiska frågor.

Vice ordförande ansvarar för medlemsregistret samt för att bidragsansökan för organisationsbidraget från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sker korrekt. Bidraget är betydelsefullt och hjälper till att säkra P-riks verksamhet på en nivå som främjar organisationens utveckling.

Vice ordförande har särskilt dessa uppgifter:
 

 • Stötta och finnas till hands för övriga styrelsen i deras uppdrag

 • Ansvarar för arbetsledningen i styrelsen tillsammans med ordförande så att hela styrelsens arbete flyter på

 • Administrativt arbete, till exempel att samla in handlingar för MUCF-ansökan och ansvara för medlemsregistret

 • Medarbetarsamtal månadsvis med övriga styrelseledamöter

 • Ansvara för att stadgar, policys och andra verksamhetsdokument följs 

 • Regelbundna möten med ordförande

 • Tillsammans med övriga styrelsen medverka på medlemsträffar, riks- och årsmötet
   

Som vice ordförande ser vi gärna att du:
 

 • Är målmedveten och handlingskraftig

 • Har goda ledaregenskaper och förstår betydelsen av en välfungerande arbetsgrupp

 • Vågar vara kritisk och ifrågasättande på ett konstruktivt sätt

 • Ser helheten och har ett stort engagemang samt ett starkt driv att utveckla organisationen framåt

 • Har god förmåga att planera, organisera och prioritera det egna arbetet 

 • Är nyfiken och har en god självkännedom

 • Är en god lyssnare och vill få andra att känna sig inkluderade och motiverade

 • Trivs med att ta ansvar och värdesätter samarbete 

 • Har en förståelse och respekt för medlemmars integritet
   

I vilka sammanhang som du har förvärvat ovanstående kompetenser är av mindre vikt. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet och tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller har varit ideellt aktiv.
 

Vi erbjuder dig

Förutom att detta åtagande väger tungt på ditt CV, införskaffar du dig värdefulla erfarenheter inom både ledarskap och styrelsearbete. I och med denna roll får du redan under studietiden möjlighet att träna på det vi personalvetare studerar; organisation, mänskliga resurser och utveckling. Du får chansen att utveckla färdigheter och kunskaper som kommer vara ytterst användbara i framtida yrke. Du skapar dig även ett stort nätverk av engagerade personalvetarstudenter!
 

Posten som vice ordförande är arvoderad på deltid, vilket innebär en månatlig ersättning. Arvoderingen är beroende av erhållandet av organisationsbidraget från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.)
 

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara vice ordförande i P-riks styrelse? Hör då av dig till oss i valberedningen eller nuvarande vice ordförande, så svarar vi gärna på dina frågor!

Frågor? Kontakta valberedning@p-riks.se

bottom of page