top of page
IMG_3711.HEIC

Utbildningsansvarig

Ledamot med utbildningsansvar har under året varit under utvärdering och kommer även vara det under kommande mandatperioden. En ambition med posten är att den ska kunna bistå med ett utbildningsvärde till riksorganisationens medlemsföreningar. För att kunna hjälpa förbundets medlemsföreningar att göra sina medlemmar mer förberedda och konkurrenskraftiga inför deras kommande HR-karriärer, blir en del av utbildningsansvarig roll att bevaka aktuella samhälls-, HR- och utbildningsfrågor.

 

En central del i rollen är att vara förbundets kontaktperson med Sveriges HR Förening, som är en nära samarbetspartner. Förutom omvärldsbevakning ska utbildningsansvarig även finnas som stöd i frågor som rör utbildningsfrågor inom de respektive lärosätena, och kunna fungera som ett bollplank för medlemsföreningarna utbildningsansvariga ifall de har mer utmanande utbildningsfrågor de vill ha hjälp med tackla. Då posten fortsatt kommer utvecklas under kommande år finns det stor möjlighet att sätta sin egen prägel och skapa nya arbetssätt och ny arbetsbeskrivning.

Ledamot med utbildningsansvar har särskilt dessa uppgifter:
 

 • Vara förbundets kontaktperson med Sveriges HR Förening.

 • Kartlägga och samla kunskap kring landets personalvetarutbildningar

 • Ha god kontakt med utbildningsansvariga i respektive medlemsförening och stötta dem utifrån deras behov. 

 • Arbeta med omvärldsbevakning inom HR området.

 • Vara talesperson gällande utbildningsfrågor inom styrelsen

 

Som ledamot med utbildningsansvar ser vi gärna att du:
 

 • Har ett engagemang för HR-yrket och ett stort intresse för frågor och ny forskning inom HR-området.

 • Tänker utanför ramarna och ser möjligheter.

 • Har god förmåga att planera, organisera och prioritera det egna arbetet

 • Är självgående och tar egna initiativ samt gillar att arbeta i grupp

 • Har en god kommunikations- och argumentationsförmåga
   

I vilka sammanhang som du har förvärvat ovanstående kompetenser är av mindre vikt. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenheter från styrelsearbete, påverkansarbete eller liknande arbetsuppgifter.
 

Vi erbjuder dig:
 

I denna post får du möjlighet att vara med och påverka vår utbildning och dess utformning på nationell nivå och på så vis även ge avtryck på vår framtida arbetsmarknad. Du får en god förståelse för vår utbildning och de utmaningar den står inför. Detta åtagande väger tungt för arbetsgivare och visar att du är engagerad och driven, vilket är två egenskaper som värderas högt i arbetslivet.

 • Relevanta erfarenheter
   

Vad är det bästa med posten som utbildningsansvarig?

 

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara utbildningsansvarig i P-riks styrelse? Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande utbildningsansvarig, så svarar vi gärna på dina frågor!

Frågor? Kontakta valberedning@p-riks.se

bottom of page