top of page
FullSize.jpg

Ta chansen att bli en del av P-Riks

Sök posten som Ekonomiansvarig

Ledamot med ekonomiskt ansvar har det övergripande ansvaret för förbundets räkenskaper under året och ansvarar för att hålla styrelsen informerad och uppdaterad om den ekonomiska verksamheten.

 

Ledamoten är tillsammans med ordförande förbundets firmatecknare och har därför befogenheten att teckna avtal i förbundet P-riks namn.

Ledamot med ekonomiansvar har särskilt dessa uppgifter:
 

 • Ansvara för förbundets budget, bokföring, betalning, fakturering och revision

 • Löpande betala ut arvode till presidiet och andra ekonomiska utlägg

 • Löpande bokföra alla ekonomiska händelser i förbundet samt göra bokslut efter avslutat verksamhetsår

 • Utföra budgetuppföljning varje kvartal samt intern löpande uppdatering

 • Uppdatera och följa ekonomipolicyn samt ansvara för att resten av styrelsen känner till och följer den

 • Ansvara för att protokoll upprättas vid val av firmatecknare samt att meddela förbundets bank

 • Hålla kontakt med förbundets revisorer och ta fram förslag på en extern revisor som bör väljas

 • Stötta vice ordförande i arbetet med organisationsbidragsansökan till MUCF
   

Som ledamot med ekonomiansvar ser vi gärna att du:
 

 • Har ett intresse för ekonomi och bokföring 

 • Har god förmåga att planera, organisera och prioritera det egna arbetet på ett systematiskt sätt

 • Är tillmötesgående och lyhörd i mötet med medlemmar

 • Är ansvarstagande och lösningsorienterad

 • Är självgående och tar egna initiativ samtidigt som du gillar att arbeta i grupp

 • Har grundläggande kunskaper i företagsekonomi och förståelse för bokföring och budgetering

 • Har grundläggande kunskaper i Excel

 • Har ett kritiskt förhållningssätt till hur förbundets pengar ska användas
   

I vilka sammanhang som du har förvärvat ovanstående kompetenser är av mindre vikt. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet ekonomiskt arbete (Hogia, Visma eller liknande) och av styrelsearbete eller har varit ideellt aktiv.
 

Vi erbjuder dig:
 

Som ekonomiansvarig får du värdefulla kunskaper om en organisations ekonomi, något som kan vara ett bra komplement i din framtida karriär. Du får en större förståelse hur företagsekonomi fungerar i verkligheten, vilket kan ge dig en språngbräda in i arbetslivet.

 

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ekonomiansvarig i P-riks styrelse?

Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande ekonomiansvarig, så svarar vi gärna på dina frågor!

Frågor? Kontakta valberedning@p-riks.se

bottom of page