top of page
73190175_2660407704019699_1179664526497284096_o.jpg

P-Riks Medlemsträffar

Riksmötet
Riksmötet är årets första P-Riks medlemsträff och brukar hållas under mars. Medlemsträffarna har som mål att se till att de nya personer i medlemsföreningars styrelser får en inblick i hur P-Riks fungerar samt ser till så att man får kontakt med andra föreningar. Riksmötet brukar fungera som en teambuilding inför det nya P-Riks-året. Under Riksmötet tar även årsmötet beslut angående årets verksamhetsplan och budget.

Utvecklingsdagarna och Ordförandeträffen

Dessa träffar är prioriterade projekt under verksamhetsåret. Ordförandeträffen är ett tillfälle för medlemsföreningarnas presidier att mötas för att utbyta erfarenheter och ta del av föreläsningar/workshops rörande den ledande positionen i styrelserna. Utvecklingsdagarna anordnas en gång per termin och innehåller föreläsningar, diverse diskussionsforum och workshops. 

Dessa medlemsträffar genomförs varje år i samarbete med Akademikerförbundet SSR. 

Alumniträffen

Träffen är en möjlighet för tidigare medlemmar i P-Riks styrelser bjuds in för att den nuvarande styrelsen ska få tillgång till det organisatoriska minnet i förbundet samt kunna mötas och nätverka. 

Årsmötet

Årsmötet är årets sista medlemsträff som brukar hållas under november. Under årsmötet avtackas årets styrelse och väljer in den nästkommande styrelsen samt förslag till nästkommande års budget och verksamhetsplan. Först vid årsskiftet påbörjar den nya styrelsen officiellt sitt uppdrag för det kommande verksamhetsåret.

bottom of page