top of page
IMG_3846.HEIC

Ordförande

Ordförandes huvudsakliga uppgift är att leda riksförbundets verksamhet framåt och förvalta organisationen. Ordförande ska styra det operativa och strategiska styrelsearbetet samt hålla kursen genom att stötta övriga styrelsemedlemmar i deras arbete. Posten innebär även att leda möten samt att, tillsammans med vice ordförande, följa upp beslut som tagits och fördela dessa mellan diverse ansvarsområden i styrelsen. 

Ordförande står för en stor del av P-riks representation både internt och externt, vilket innebär löpande kontakt med en mängd olika intressenter. Detta ansvar sammantaget innebär en förmåga att kunna ta beslut i medvind såväl som motvind och att kunna prioritera och organisera uppgifter och evenemang med kvalitet som ledord.

Ordförande har särskilt dessa uppgifter:
 

 • Ansvarar för arbetsledningen i styrelsen tillsammans med vice ordförande så att hela styrelsens arbete flyter på

 • Sköter den externa kommunikationen gentemot näringsliv och medlemsföreningarna

 • Stöttar styrelsens ledamöter i deras uppdrag

 • Medverkar på och talar inför grupper i samband med medlemsträffar, möten m.m. 

 • Administrativt arbete, till exempel besvara mail från medlemsföreningar, samarbetspartners, projektgrupper samt styrelsemedlemmar

 • Regelbundet kalla till och hålla i styrelsemöten

 • Regelbundna möten med vice ordförande
   

Som ordförande ser vi gärna att du:
 

 • Har goda ledaregenskaper och förstår betydelsen av en välfungerande arbetsgrupp

 • Kan ha en övergripande helhetssyn över verksamheten

 • Har ett stort engagemang och en stark vilja att leverera tillsammans med övriga styrelsen

 • Har god förmåga att skapa relationer och nätverk

 • Har god förmåga att planera, organisera och prioritera det egna och styrelsens arbete

 • Är nyfiken och har god självkännedom

 • Har tidigare erfarenhet av styrelsearbete

 • Är en god lyssnare och kan ta tillvara på övriga styrelsemedlemmars tankar och idéer

 • Är bekväm i en beslutsfattande position

 • Trivs med att ta ansvar och även att dela ansvar med andra
   

I vilka sammanhang som du har förvärvat ovanstående kompetenser är av mindre vikt. Vidare är det meriterande om du tidigare har varit ordförande i en organisation och att du har en god kunskap om P-riks som organisation.

Vi erbjuder dig

Som ordförande får du en stor möjlighet att påverka förbundets verksamhet och fortsatta utveckling. Detta ger dig värdefulla erfarenheter inom både ledarskap och styrelsearbete men bidrar även till din personliga utveckling. Ordföranderollen ger dig mångsidiga färdigheter och kunskaper som är värdefulla i ditt framtida arbetsliv och du skapar dig dessutom ett stort nätverk av drivna och engagerade människor. Detta är dessutom en fantastisk merit att ha på ditt CV och något som många arbetsgivare värderar högt.
 

Varför ska man söka posten som ordförande?

Posten som ordförande är arvoderad på deltid, vilket innebär en månatlig ersättning. Arvoderingen är beroende av erhållandet av organisationsbidraget från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.)
 

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara ordförande i P-riks styrelse? Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande ordförande, så svarar vi gärna på dina frågor!

bottom of page