Vad är mentorsrådet?

Mentorsrådet ska ge råd och stöd till förbundsstyrelsen. Dess uppgift är att bistå i utvecklingen av P-Riks verksamhet och vara ett stöd för ledamöter i den löpande verksamheten. De ska kunna redogöra för organisationens historia med sina kunskaper om tidigare års verksamhet. Till medlem av MR kallas en person som visat stort intresse för P-Riks verksamhet.

Mentorsrådet kallas till möte av förbundsstyrelsen. Under dessa möten kan frågor som strategiska val, potentiella samarbetspartners samt långsiktiga mål diskuteras.

Mentorsrådets medlemmar för verksamhetsåret 2019

Jenny Grenander

Jenny är HR-Chef på Swedish Committee for Afghanistan. Jenny brinner för demokrati, feminism och fackliga rättigheter och är en fena på utbildningspolitik och karriärs- och yrkesfrågor.

    Anna Bergkvist

    Anna är HR-generalist på Sveriges Ingenjörer där Anna bland annat arbetar med att föreslå och utveckla strategier, policys och riktlinjer inom HR-området. Anna arbetar även konsultativt med stöd och rådgivning och självständigt med operativa och strategiska HR-frågor. Anna har även varit ordförande i S.E.R.O. och därmed ledde styrelsens övergripande arbete med strategi, budget, marknadsföring och lobbying. Förutom allt detta driver Anna tillsammans med Therese Molander företaget Bergkvist Molander AB där de arbetar som mötesordförande vid kongresser och årsmöten samt håller kurser och coachar valberedningar och styrelser i den ideella sektorn.

      Ulrika Sedell

      Ulrika är VD för konsultföretaget Sedell & Friends och har även skrivit ”Bortom glastaket – en bok där kvinnors egna uppfattningar om arbetsliv och ledarskap lyfts upp. Ulrika har en bred kompetens med erfarenhet inom bland annat rekrytering, strategiskt ledarskap och utbildning.