P-Riks verkar för att öka medlemmarnas samverkan i förbundet. Vi finns till för är att stärka förbundets medlemsföreningar och för att driva medlemmarnas gemensamma frågor framåt. Förbundet består av 15 medlemsföreningar runt om i Sverige, och är det enda nationella förbundet för personalvetarstudenter.

Om du som student är medlem i din lokala studentförening är du även medlem i P-Riks, vilket ger dig möjlighet att bland annat bredda ditt nätverk och delta i inspirerande event. Med den här gemenskapen, kan P-Riks ge dig verktygen att fördjupa dina kunskaper kring personalyrket. Kontakta din lokala förening och hör vilka möjligheter det finns för ditt engagemang, och om du inte redan är medlem i P-Riks bli det kostnadsfritt idag.