Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är Sveriges största fackförbund för personalvetare och arbetar för att stärka personalvetarnas yrkesroll och möjligheter på arbetsmarknaden! Akademikerförbundet SSR är P-Riks huvudsponsor och medverkar under våra utvecklingsdagar samt under riks- och årsmöten. Akademikerförbundet ger även P-riks styrelseutbildning och värdefulla workshops och inspirerande föreläsare till P-Riks event.

Som studentmedlem på Akademikerförbundet SSR får du tillgång till en mängd förmåner, från karriärrådgivning och intressanta workshops till försäkringar och hjälp med ditt cv. Du kan vara medlem i Akademikerförbundet SSR oberoende av utbildningsinriktning eller var du väljer att jobba. Akademikerförbundet SSR är ett stort nätverk med bred kompetens och lång erfarenhet av samhällsvetenskapliga arbetsområden.

Sveriges HR Förening

Sveriges HR Förening är en ideell yrkesförening för alla som arbetar med eller studerar inom HR-området. Det är ett aktivt nätverk som består av cirka 7300 medlemmar. Verksamheten sker huvudsakligen på lokal nivå i aktiva nätverk över hela Sverige. Sveriges HR Förening och P-Riks samarbete bygger på ett värdefullt utbyte där Sveriges HR Förening bland annat erbjuder P-Riks möjlighet att delta under HR Dagarna och hjälper P-Riks med möjligheten att erbjuda relevanta föreläsare till P-Riks olika event.

Som student kan det ibland vara svårt att få en relevant inblick i det yrke man utbildar sig till. Genom att bli medlem i Sveriges HR Förening får du en unik kontakt med HR-området genom nätverk, seminarier och regionala aktiviteter. Om du engagerar dig i Sveriges HR Förenings nätverk, våra regionala styrelser och årliga events kommer du att börja bygga ditt CV redan när du studerar. Medlemskapet är kostnadsfritt under hela studietiden och 6 månader efter din examen och har massor av förmåner som du kan läsa mer om på Sveriges HR Förenings hemsida.

Citat från en studentmedlem hos Sveriges HR Förening:

”Jag är jätteglad över att ha varit så engagerad i föreningen under min utbildning genom att hjälpa till på evenemang, delta vid frukostseminarier och styrelsemöten. Det har gett mig ovärderliga insikter i HR-området och hur det ser ut i verkligheten. Jag kommer att vilja ta med mig HR-föreningen ut i mitt arbetsliv, och det är om något ett mått på hur väl ni lyckas!”

– Christina Nylander Rondin, student på Stockholms universitet och representant i styrelsen i region Stockholm.

Academic Work

Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi arbetar med personaluthyrning och rekrytering av studenter och akademiker i början av sina karriärer. Det är vår nisch, vårt expertområde och en målgrupp vi tror på. Vi har verksamhet i sex länder och förmedlar över 16 000 jobb per år. Vi vänder oss till dig som studerar eller är akademiker med upp till fem års arbetslivserfarenhet. Genom oss kan du få utvecklande arbete inom olika branscher, knyta viktiga kontakter inför framtiden och få en bra start på din karriär.