Vad är mentorsrådet?

Mentorsrådet ska ge råd och stöd till förbundsstyrelsen. Dess uppgift är att bistå i utvecklingen av P-Riks verksamhet och vara ett stöd för ledamöter i den löpande verksamheten. De ska kunna redogöra för organisationens historia med sina kunskaper om tidigare års verksamhet. Till medlem av MR kallas en person som visat stort intresse för P-Riks verksamhet.

Mentorsrådet kallas till möte av förbundsstyrelsen. Under dessa möten kan frågor som strategiska val, potentiella samarbetspartners samt långsiktiga mål diskuteras. Under överlämningen ligger ansvaret på den avgående förbundsstyrelsen att bjuda in MR i samråd med den tillträdande förbundsstyrelsen. Detta för att gruppen ska finnas tillgänglig för rådgivning under överlämningsperioden.

Mentorsrådets medlemmar för verksamhetsåret 2019

Ulrika Sedell

Ulrika är VD för konsultföretaget Sedell & Friends och har även skrivit ”Bortom glastaket – en bok där kvinnors egna uppfattningar om arbetsliv och ledarskap lyfts upp. Ulrika har en bred kompetens med erfarenhet inom bland annat rekrytering, strategiskt ledarskap och utbildning.

  Jenny Grenander

  Jenny är HR-Chef på Swedish Committee for Afghanistan. Jenny brinner för demokrati, feminism och fackliga rättigheter och är en fena på utbildningspolitik och karriärs- och yrkesfrågor.

   Anna Bergkvist

   Anna är HR-generalist på Sveriges Ingenjörer där Anna bland annat arbetar med att föreslå och utveckla strategier, policys och riktlinjer inom HR-området. Anna arbetar även konsultativt med stöd och rådgivning och självständigt med operativa och strategiska HR-frågor. Anna har även varit ordförande i S.E.R.O. och därmed ledde styrelsens övergripande arbete med strategi, budget, marknadsföring och lobbying. Förutom allt detta driver Anna tillsammans med Therese Molander företaget Bergkvist Molander AB där de arbetar som mötesordförande vid kongresser och årsmöten samt håller kurser och coachar valberedningar och styrelser i den ideella sektorn.

    Fredrik Johnsson

    Fredrik är HR-entusiast som älskar kreativitet, innovation och hållbarhet! Fredrik arbetar som chef för Talent Acqusition på Spotify och har även startat upp Skandinaviens mest aktiva HR-nätverk. Fredrik är P-Riks mentor främst inom marknadsföring och strategisk användning av sociala medier och hemsidan.

     Filip Andersson

     Filip har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i form av ledamot i utbildningsutskott, valberedning och näringslivsutskott samt har haft rollen som vice ordförande och ordförande i föreningar. Filip har visat och visar fortfarande ett stort intresse för P-Riks verksamhet och var under verksamhetsåren 2012-2013 internrevisor i P-Riks. Filip arbetar nu som Sektionschef på Arbetsförmedlingen och bidrar till P-Riks bland annat genom sin kunskap om P-Riks historia, om stadga och givetvis har Filip ett brett nätverk av näringslivskontakter.