Valberedning

Valberedningen består av tre förtroendevalda poster varav en utses till sammankallande. Deras uppdrag är att vid Årsmötet ge förslag på en bra sammansatt förbundsstyrelse, revisorer och en ny valberedning. Utöver detta representerar valberedningen P-Riks på arbetsmarknadsdagar och liknande event.

Särskilda uppgifter:

 • Följa förbundsstyrelsens arbete
 • Förbereda nyval
 • Representera på arbetsmarknadsdagar

Förtroendevald valberedning under 2017

valll

Olle Carlsson

Studerar i Karlstad
Tel: 076- 2758945
valberedningen@p-riks.se

  valb

  Fredrika Jussil

  Studerar i Lund
  Tel: 070- 6259425
  valberedningen@p-riks.se

   valber

   Erica Karlsson

   Studerar i Karlstad
   Tel: 076- 3925429
   valberedningen@p-riks.se

    Internrevisorer

    Internrevisionen ska representeras av två personer. De har en kontrollerande men också stödjande funktion för förbundsstyrelsen i frågor som gäller verksamhetsstyrning och ekonomi. Den främsta uppgiften är att granska P-Riks räkenskaper och handlingar samt att upprätta en revisionsberättelse och lämna in denna som förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Detta är ett åtagande som innebär att följa och kritiskt granska organisationens verksamhet under hela verksamhetsåret.

    Särskilda uppgifter:

    • Ge förbundsstyrelsen rådgivning och stöd
    • Granska konton och budgetuppföljning
    • Granska ansökan till MUCF
    • Upprätta revisionsberättelse

    Förtroendevalda internrevisorer under 2017

    emma n

    Emma Nordh

     ekonomiansvarig-elin-bissman

     Elin Bissman