Valberedning

Valberedningen består av tre förtroendevalda poster varav en utses till sammankallande. Deras uppdrag är att vid Årsmötet ge förslag på en bra sammansatt förbundsstyrelse, revisorer och en ny valberedning. Utöver detta representerar valberedningen P-Riks på arbetsmarknadsdagar och liknande event.

Särskilda uppgifter:

 • Följa förbundsstyrelsens arbete
 • Förbereda nyval
 • Representera på arbetsmarknadsdagar

Förtroendevald valberedning

Simon Bergstrand

Studerar i Linköping
Tel: 072-2043847
valberedningen@p-riks.se

  Margit Vilhelmsson

  Studerar i Lund
  Tel: 076-8342040
  valberedningen@p-riks.se

   Lisa Hansen

   Studerar i Umeå
   Tel: 073-1581356
   valberedningen@p-riks.se

    Internrevisorer

    Internrevisionen ska representeras av två personer. De har en kontrollerande men också stödjande funktion för förbundsstyrelsen i frågor som gäller verksamhetsstyrning och ekonomi. Den främsta uppgiften är att granska P-Riks räkenskaper och handlingar samt att upprätta en revisionsberättelse och lämna in denna som förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Detta är ett åtagande som innebär att följa och kritiskt granska organisationens verksamhet under hela verksamhetsåret.

    Särskilda uppgifter:

    • Ge förbundsstyrelsen rådgivning och stöd
    • Granska konton och budgetuppföljning
    • Granska ansökan till MUCF
    • Upprätta revisionsberättelse

    Förtroendevalda internrevisorer