Valberedning

Valberedningen består av tre förtroendevalda poster varav en utses till sammankallande. Deras uppdrag är att vid Årsmötet ge förslag på en bra sammansatt förbundsstyrelse, revisorer och en ny valberedning. Utöver detta representerar valberedningen P-Riks på arbetsmarknadsdagar och liknande event.

Särskilda uppgifter:

 • Följa förbundsstyrelsens arbete
 • Förbereda nyval
 • Representera på arbetsmarknadsdagar

Förtroendevald valberedning

IMG_1633

Lotta Trolle

Studerar i Umeå
Tel: 073- 0708040
valberedningen@p-riks.se

  27152923_10155913769143211_2012606720_n

  Malou Vestermark

  Studerar i Umeå
  Tel: 070- 5550812
  valberedningen@p-riks.se

   IMG_1640

   Frida Persson

   Studerar i Lund
   Tel: 076-0168999
   valberedningen@p-riks.se

    Internrevisorer

    Internrevisionen ska representeras av två personer. De har en kontrollerande men också stödjande funktion för förbundsstyrelsen i frågor som gäller verksamhetsstyrning och ekonomi. Den främsta uppgiften är att granska P-Riks räkenskaper och handlingar samt att upprätta en revisionsberättelse och lämna in denna som förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Detta är ett åtagande som innebär att följa och kritiskt granska organisationens verksamhet under hela verksamhetsåret.

    Särskilda uppgifter:

    • Ge förbundsstyrelsen rådgivning och stöd
    • Granska konton och budgetuppföljning
    • Granska ansökan till MUCF
    • Upprätta revisionsberättelse

    Förtroendevalda internrevisorer

    2

    Gabriella Sumberaz

    Tel: 0730-802040
     internrevisor@p-riks.se
     FullSizeRender

     Hanna Lindroth