Postbeskrivning Utbildningsansvarig

Ledamot med utbildningsansvar har till uppgift att utveckla P-riks utbildningsverksamhet. Denna ledamot ska verka för att organisationen syns i forum där utbildningsdebatter sker och delta aktivt i dessa för att driva förbundets och medlemmarnas åsikter och frågor framåt. En viktig del i denna roll är även att stötta de lokala föreningarnas påverkansarbete genom att hålla löpande kontakt med utbildningsrepresentanter och skapa möjligheter för dessa att diskutera tankar och idéer. Detta bygger på att du skapar dig en god insikt över alla personalvetarprogram i Sverige.

Ledamot med utbildningsansvar har särskilt dessa uppgifter:

Stötta det lokala påverkansarbetet

 • Kartlägga och samla kunskap kring landets personalvetarutbildningar för att förstå vilka utmaningar de står inför
 • Ha god kontakt med utbildningsansvariga i medlemsföreningarna, intressera sig för deras utbildningspåverkan och stötta dem efter deras behov
 • Vara medlemsföreningarnas talesperson gällande utbildningsfrågor inom styrelsen
 • Skapa forum och platser för dessa att mötas och diskutera utbildningspåverkan t.ex. i form av en utbildningsdag varje år

Utveckla förbundets utbildningsfrågor

 • Utveckla förbundets utbildningspolitiskaställningstaganden genom enkätundersökningar m.m.
 • Samla information om utbildningarna och skapa en kunskapsbank som ska användas till hemsidan men också det interna arbetet
 • Kartlägga och utvärdera vilka forum och vilka frågor som P-Riks bör driva inom ramen för utbildningspåverkan
 • Vara förbundets talesperson i forum där P-Riks aktivt vill ta ställning i utbildningsfrågor genom debattartiklar och dyl.
 • Hålla koll på aktiviteter med Riks-p och representera förbundet under deras sammankomster

Som ledamot med utbildningsansvar ser vi gärna att du:

 • Brinner för att förbättra och säkerställa kvalitén för personalvetarutbildningarna i Sverige
 • Har ett engagemang för utbildningsfrågor
 • Är ansvarstagande och strukturerad
 • Är driven och självgående
 • Har en god argumentationsförmåga

Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenheter från styrelse-/föreningsarbete, lobbying eller liknande arbetsuppgifter.

Vi erbjuder dig:

I denna post får du möjlighet att vara med och påverka vår utbildning och dess utformning på nationell nivå och på så vis även ge avtryck på vår framtida arbetsmarknad. Du får en god förståelse för vår utbildning och de utmaningar den står inför. Detta åtagande väger tungt för arbetsgivare och visar att du är engagerad och driven, vilket är två egenskaper som värderas högt i arbetslivet.

Vad är det bästa med posten som utbildningsansvarig?

”Att få möjlighet att arbeta tillsammans med studenter runt om i Sverige för att stärka personalprofessionen är helt otroligt! Gemenskapen och nätverken man skapar för att driva vårt yrke framåt i kombination med personlig utveckling är helt fantastiskt!”

– Alexandra, nuvarande ledamot med utbildningsansvar

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara utbildningsansvarig i P-riks styrelse?

Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande utbildningsansvarig, så svarar vi gärna på dina frågor!

Kontakta valberedningen: Valberedningen@p-riks.se

Kontakta nuvarande utbildningsansvarig: utbildning@p-riks.se