Postbeskrivning Utbildningsansvarig

Ledamot med utbildningsansvar har till uppgift att utveckla P-riks utbildningsverksamhet. Denna ledamot ska verka för att organisationen syns i forum där utbildningsdebatter sker och delta aktivt i dessa för att driva förbundets och medlemmarnas åsikter och frågor framåt. En viktig del i denna roll är även att stötta de lokala föreningarnas påverkansarbete genom att hålla löpande kontakt med utbildningsrepresentanter och skapa möjligheter för dessa att diskutera tankar och idéer. Detta bygger på att du skapar dig en god insikt över alla personalvetarprogram i Sverige.

Ledamot med utbildningsansvar har särskilt dessa uppgifter:

 • Kartlägga och samla kunskap kring landets personalvetarutbildningar
 • Ha god kontakt med utbildningsansvariga i respektive medlemsförening och stötta dem utifrån deras behov
 • Vara talesperson gällande utbildningsfrågor inom styrelsen
 • Vara med och anordna styrelseutbildningar för respektive medlemsförening
 • Kartlägga och utvärdera vilka forum och vilka frågor som P-riks bör driva inom ramen för utbildning
 • Vara förbundets talesperson i forum där P-riks aktivt vill ta ställning i utbildningsfrågor
 • Hålla koll på aktiviteter med Riks-P och representera förbundet under deras sammankomster
 • Koordinera våra medlemsträffar

Som ledamot med utbildningsansvar ser vi gärna att du:

 • Har ett engagemang för utbildningsfrågor samt ett intresse för att säkerställa och utveckla kvaliteten på personalvetarutbildningarna i Sverige
 • Har god förmåga att planera, organisera och prioritera det egna arbetet
 • Är självgående och tar egna initiativ samt gillar att arbeta i grupp
 • Har en god kommunikations- och argumentationsförmåga

I vilka sammanhang som du har förvärvat ovanstående kompetenser är av mindre vikt. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenheter från styrelsearbete, påverkansarbete eller liknande arbetsuppgifter.

Vi erbjuder dig:

I denna post får du möjlighet att vara med och påverka vår utbildning och dess utformning på nationell nivå och på så vis även ge avtryck på vår framtida arbetsmarknad. Du får en god förståelse för vår utbildning och de utmaningar den står inför. Detta åtagande väger tungt för arbetsgivare och visar att du är engagerad och driven, vilket är två egenskaper som värderas högt i arbetslivet.

Vad är det bästa med posten som utbildningsansvarig?

”Att få möjlighet att arbeta tillsammans med studenter runt om i Sverige för att stärka personalprofessionen är helt otroligt! Gemenskapen och nätverken man skapar för att driva vårt yrke framåt i kombination med personlig utveckling är helt fantastiskt!”

– Alexandra, nuvarande ledamot med utbildningsansvar

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara utbildningsansvarig i P-riks styrelse?

Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande utbildningsansvarig, så svarar vi gärna på dina frågor!

Kontakta valberedningen: Valberedningen@p-riks.se

Kontakta nuvarande utbildningsansvarig: utbildning@p-riks.se