Postbeskrivning kommunikationsansvarig

Ledamot med kommunikationsansvar har ett övergripande ansvar för organisationens administration, arkiv och interna kommunikation. Detta innebär exempelvis att föra protokoll på styrelsemöten och ansvara för att de justeras och arkiveras korrekt. Det ingår också i arbetsuppgifterna att gå igenom ansökningar för verksamhetsbidraget, göra utskick till medlemsföreningarna, uppdatera kontaktlistor samt säkerställa att hemsidan uppdateras med korrekt information. Posten innebär även att tillsammans med marknadsföringsansvarig ansvara för det strategiska arbetet med hemsidan. Posten är fortfarande ny och erbjuder möjligheter att utveckla samt formas under kommande verksamhetsår.

Ledamot med kommunikationsansvar har särskilt dessa uppgifter

 • Föra protokoll under möten och ansvara för att dessa justeras och arkiveras korrekt
 • Ansvara för att förbundets dokument arkiveras korrekt
 • Ansvara för mailutskick till medlemsföreningarna samt att dessa följer den grafiska profilen
 • Regelbundet sammanställa och uppdatera kontaktlistor över medlemsföreningar, förbundsaktiva, Mentorsrådet samt samarbetspartners
 • Huvudansvar för att informationen på hemsidan är uppdaterad och aktuell
 • Ansvara för det strategiska arbetet med hemsidan samt att ha kontakt med medlemsföreningarna om arbetsmarknadsdagar

Som ledamot med kommunikationsansvar ser vi gärna att du:

 • Har en god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift
 • Är lyhörd och noggrann
 • Har god förmåga att planera, organisera och prioritera det egna arbetet
 • Är kreativ och nyfiken
 • Är självgående och tar egna initiativ samtidigt som du gillar att arbeta i grupp
 • Har ett intresse för kommunikations- och informationsteknik och en vilja att vidareutveckla din kunskap
 • Erfarenhet av att hantera och arbeta med hemsidor

I vilka sammanhang som du har förvärvat ovanstående kompetenser är av mindre vikt. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller har varit ideellt aktiv.

Vi erbjuder dig

Utöver en djupare kunskap om styrelsearbete, får du som kommunikationsansvarig erfarenhet av intern kommunikation. Du får träna på hur du för ut information till en stor målgrupp och lär dig vikten av tydlighet, något som anses vara en fördel hos många arbetsgivare.

Varför ska man söka posten som kommunikationsansvarig?

Jag valde att söka rollen som kommunikationsansvarig för att jag anser att kommunikation är otroligt viktigt i en verksamhet samt för att nå ut med föreningens budskap. Brinner även du för kommunikation är detta absolut rollen för dig.

Rollen är väldigt rolig, man kommer hela tiden i kontakt med olika nya kontakter över hela landet. Det bästa med min roll är att den fortfarande är relativt ny inom styrelsen och därav har ett stort utvecklingspotential och är öppen för egen tolkning.

– Victoria, nuvarande ledamot med kommunikationsansvar

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara kommunikationsansvarig i P-riks styrelse?

Hör av dig till oss i valberedningen eller nuvarande kommunikationsansvarig, så svarar vi gärna på dina frågor!

Kontakta valberedningen: valberedningen@p-riks.se

Kontakta nuvarande kommunikationsansvarig: kommunikation@p-riks.se