De två internrevisorerna fyller en rådgivande funktion och ska hjälpa styrelsen med frågor kring verksamhetsstyrning och ekonomi. Internrevisorerna kontrollerar P-riks ekonomi och verksamhet och säkerställer att styrelsen genomför de beslut som medlemsföreningarna har tagit på årsmötet samt att föreningens stadgar följs.

Internrevisorerna har särskilt dessa uppgifter:

  • Ge förbundsstyrelsen rådgivning och stöd
  • Granska konton och budgetuppföljning
  • Granska ansökan till MUCF
  • Upprätta revisionsberättelse

Som internrevisor ser vi gärna att du:

  • Har ett intresse för verksamhetsstyrning och ekonomi
  • Är ansvarsfull, noggrann och strukturerad
  • Är bra på att kommunicera och framföra konstruktiv kritik
  • Har tidigare erfarenhet av P-riks och en god insikt i verksamheten för att kunna bistå som en stöttande funktion

Vi erbjuder dig

I denna roll får du en bättre insikt i förbundet och du skapar dig en djupare förståelse för hur företag bedriver sina verksamheter. Du får även möjlighet att utveckla din kommunikationsförmåga och träna på att ge rätt stöd till de olika styrelsemedlemmarna. En coachande och stöttande förmåga är av stor vikt i de flesta HR-roller i dagens arbetsliv och i och med denna post skapar du dig en fördel gentemot andra personalvetare.

Varför ska man söka posten som internrevisor?

“Internrevisor är prefekt för den som antingen haft en post i styrelsen tidigare eller varit aktiv medlem under en längre tid. Det är ett jättebra sätt att ta vara på kompetens som annars kanske skulle försvinna helt från organisationen. Jag tycker att du ska söka till internrevisor om du tror att du har mer att tillföra till P-Riks, gillar paragrafer samt har tidigare erfarenhet av bidragsansökan till MUCF. ”

– Gabriella, nuvarande internrevisor

Fortfarande osäker på vad det innebär att vara internrevisor i P-Riks styrelse? Hör då av dig till oss i valberedningen eller nuvarande internrevisor, så svarar vi gärna på dina frågor!

Kontakta valberedningen: valberedningen@p-riks.se

Kontakta nuvarande internrevisorer: internrevisor@p-riks.se