Vad gör förbundsstyrelsen?

Förbundsstyrelsen i sin helhet är ansvariga för P-Riks representation och verksamhet. Förbundsstyrelsen förvaltar den löpande verksamheten utifrån verksamhetsplanen samt arbetar aktivt för att stärka Riksförbundet utöver den löpande verksamheten. Det betyder att förbundsstyrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. När någon blir vald till styrelseledamot av Årsmötet börjar ett ansvarstagande. Förtroendeuppdraget innebär att sköta P-Riks förvaltning och förväntas göra det inom de ramar som finns beskrivna i stadgar, gemensamma förhållningsregler, policys och befattningsbeskrivningar. Styrelseledamoten är ytterst ansvarig för det arbete som bedrivs inom ramen för sin post. Förbundsstyrelsen ansvarar för att bibehålla en god kontakt med medlemsföreningarna. Ledamöterna ska arbeta aktivt inom ramen för vad som föreskrivs i arbetsordningen för respektive styrelsepost.

Särskilda uppgifter:

 • Utföra de uppdrag som Årsmötet och Riksmötet beslutar och tillsammans upprätta förslag på budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
 • Finnas tillgänglig för att svara på medlemsföreningarnas frågor.
 • Representera och lobba för P-Riks.
 • Värna om de demokratiska rättigheterna och medlemsföreningarnas åsikts- och bestämmanderätt.
 • Vara förebilder för aktiva i lokalföreningarna genom att inspirera och visa sitt intresse och engagemang på så väl riks- som lokalnivå.
 • Trots att ansvaret för verksamheten lämnas till den tillträdande förbundsstyrelsen den 1 januari, ska den avgående förbundsstyrelsen finnas tillgänglig för sin efterträdare med råd och hjälp i minst 6 månader efter avslutat verksamhetsår.

Vår styrelse

Erica Karlsson

Ordförande
Studerar i Karlstad
Tel: 076-3925429
ordforande@p-riks.se

 

  Hanna Andersson

  Vice ordförande
  Studerar i Dalarna
  Tel: 070-5753563
  viceordforande@p-riks.se

   

   Jonas Wiklund

   Ekonomiansvarig
   Studerar i Östersund
   Tel: 070-8214369
   ekonomi@p-riks.se

    Anna Eckerwall

    Näringslivsansvarig
    Studerar i Lund
    Tel: 070-7811165
    naringsliv@p-riks.se

     

     Elin Kothe

     Marknadsföringsansvarig
     Studerar i Östersund
     Tel: 072-5181996
     marknadsforing@p-riks.se

      

      Sanna Nyhem

      Projektansvarig
      Studerar i Linköping
      Tel: 070-6049343
      projekt@p-riks.se

       

       Victoria von Elek

       Kommunikationsansvarig 
       Studerar i Lund
       Tel: 073-7743598
       kommunikation@p-riks.se

        

        Alexandra Snetselaar

        Utbildningsansvarig
        Studerar i Gävle
        Tel: 072-2223776
        utbildning@p-riks.se

         

         Tidigare engagerade

         Genom åren har flertalet personer varit engagerande inom riksförbundet. Här hittar du en sammanställd lista på dem.