Vad gör förbundsstyrelsen?

Förbundsstyrelsen i sin helhet är ansvariga för P-Riks representation och verksamhet. Förbundsstyrelsen förvaltar den löpande verksamheten utifrån verksamhetsplanen samt arbetar aktivt för att stärka Riksförbundet utöver den löpande verksamheten. Det betyder att förbundsstyrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. När någon blir vald till styrelseledamot av Årsmötet börjar ett ansvarstagande. Förtroendeuppdraget innebär att sköta P-Riks förvaltning och förväntas göra det inom de ramar som finns beskrivna i stadgar, gemensamma förhållningsregler, policys och befattningsbeskrivningar. Styrelseledamoten är ytterst ansvarig för det arbete som bedrivs inom ramen för sin post. Förbundsstyrelsen ansvarar för att bibehålla en god kontakt med medlemsföreningarna. Ledamöterna ska arbeta aktivt inom ramen för vad som föreskrivs i arbetsordningen för respektive styrelsepost.

Särskilda uppgifter:

 • Utföra de uppdrag som Årsmötet och Riksmötet beslutar och tillsammans upprätta förslag på budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
 • Finnas tillgänglig för att svara på medlemsföreningarnas frågor.
 • Representera och lobba för P-Riks.
 • Värna om de demokratiska rättigheterna och medlemsföreningarnas åsikts- och bestämmanderätt.
 • Vara förebilder för aktiva i lokalföreningarna genom att inspirera och visa sitt intresse och engagemang på så väl riks- som lokalnivå.
 • Trots att ansvaret för verksamheten lämnas till den tillträdande förbundsstyrelsen den 1 januari, ska den avgående förbundsstyrelsen finnas tillgänglig för sin efterträdare med råd och hjälp i minst 6 månader efter avslutat verksamhetsår.

IMG_8904

Vår styrelse

Oskar

Oskar Börjesson

Ordförande
HR-konsult på Karolinska Universitetssjukhuset
Tel: 0707916970
ordforande@p-riks.se

 

  Axel

  Axel Wrangel

  Vice ordförande
  Studerar i Växjö
  Tel: 072-5182244
  viceordforande@p-riks.se

   

   Annika

   Annika Aus

   Ekonomiansvarig
   Studerar i Lund
   Tel: 072-7261177
   ekonomi@p-riks.se

    Sandra

    Sandra Alfredsson

    Näringslivsansvarig
    Studerar i Uppsala
    Tel: 072-8741214
    naringsliv@p-riks.se

     

     Emil

     Emil Stighäll

     Marknadsföringsansvarig
     Studerar i Umeå
     Tel: 070-2950598
     marknadsforing@p-riks.se

      

      Therese

      Therese Dahlberg

      Projektansvarig
      Arbetsledare på Navet, Umeå
      Tel: 070-3732029
      projekt@p-riks.se

       

       Matsson

       Fredrik Mattsson

       Kommunikationsansvarig 
       Studerar i Uppsala
       Tel: 070-7707281
       kommunikation@p-riks.se

        

        Sebastian

        Sebastian Sjösvärd

        Utbildningsansvarig
        Studerar i Växjö
        Tel: 073-3707073
        utbildning@p-riks.se

         

         Tidigare engagerade

         Genom åren har flertalet personer varit engagerande inom riksförbundet. Här hittar du en sammanställd lista på dem.