Vad gör förbundsstyrelsen?

Förbundsstyrelsen i sin helhet är ansvariga för P-Riks representation och verksamhet. Förbundsstyrelsen förvaltar den löpande verksamheten utifrån verksamhetsplanen samt arbetar aktivt för att stärka Riksförbundet utöver den löpande verksamheten. Det betyder att förbundsstyrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. När någon blir vald till styrelseledamot av Årsmötet börjar ett ansvarstagande. Förtroendeuppdraget innebär att sköta P-Riks förvaltning och förväntas göra det inom de ramar som finns beskrivna i stadgar, gemensamma förhållningsregler, policys och befattningsbeskrivningar. Styrelseledamoten är ytterst ansvarig för det arbete som bedrivs inom ramen för sin post. Förbundsstyrelsen ansvarar för att bibehålla en god kontakt med medlemsföreningarna. Ledamöterna ska arbeta aktivt inom ramen för vad som föreskrivs i arbetsordningen för respektive styrelsepost.

Särskilda uppgifter:

 • Utföra de uppdrag som Årsmötet och Riksmötet beslutar och tillsammans upprätta förslag på budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
 • Finnas tillgänglig för att svara på medlemsföreningarnas frågor.
 • Representera och lobba för P-Riks.
 • Värna om de demokratiska rättigheterna och medlemsföreningarnas åsikts- och bestämmanderätt.
 • Vara förebilder för aktiva i lokalföreningarna genom att inspirera och visa sitt intresse och engagemang på så väl riks- som lokalnivå.
 • Trots att ansvaret för verksamheten lämnas till den tillträdande förbundsstyrelsen den 1 januari, ska den avgående förbundsstyrelsen finnas tillgänglig för sin efterträdare med råd och hjälp i minst 6 månader efter avslutat verksamhetsår.

Vår styrelse

085

Oskar Börjesson

Ordförande
Studerar i Växjö
Tel: 0707916970
ordforande@p-riks.se

 

  062

  Sara Thunström

  Vice ordförande
  Studerar i Gävle
  Tel: 0708731702
  viceordforande@p-riks.se

   

   055

   Joacim Westin

   Ekonomiansvarig
   Studerar i Umeå
   Tel: 0706108263
   ekonomi@p-riks.se

    079

    Josefin Locking

    Näringslivsansvarig
    Studerar i Göteborg
    Tel: 0736241235
    naringsliv@p-riks.se

     

     090

     Isabelle Lammers

     Marknadsföringsansvarig
     Studerar i Gävle
     Tel: 0704349708
     marknadsforing@p-riks.se

      

      068

      Caroline Lundin

      Projektansvarig
      Studerar i Gävle
      Tel: 0735397114
      projekt@p-riks.se

       

       052

       Pontus Edhholm

       Kommunikationsansvarig 
       Studerar i Umeå
       Tel: 0705150921
       kommunikation@p-riks.se

        

        073

        Josefine Aufrecht

        Utbildningsansvarig
        Studerar i Borlänge
        Tel: 0738081199
        utbildning@p-riks.se

         

         Tidigare engagerade

         Genom åren har flertalet personer varit engagerande inom riksförbundet. Här hittar du en sammanställd lista på dem.