Dokument

Nedan hittar du stadgar, policys och andra viktiga dokument kopplat till vår verksamhet. Om inte det dokumentet som ni är intresserad av finns eller om ni har andra frågor och funderingar gällande dokumenten kan ni maila kommunikationsansvarige Victoria von Elek på: kommunikation@p-riks.se

Styrdokument

P-Riks stadgar reviderad 2017-11-18
Ekonomipolicy reviderad 2017-11-18
Utbildningspolicy reviderad 2018-03-17
Dataskyddspolicy reviderad 2019-02-28

Årsbokslut

Årsbokslut P-Riks 2017
Årsbokslut P-Riks 2016
Årsbokslut P-Riks 2015
Årsbokslut P-Riks 2014
Årsbokslut P-Riks 2013
Årsbokslut P-Riks 2012
Budget antagen vid Riksmöte 2015

Protokoll från styrelsemöten 2019

Styrelsemötesprotokoll-1
Styrelsemötesprotokoll-2
Styrelsemötesprotokoll-2.1 (Extramöte)
Styrelsemötesprotokoll-3
Styrelsemötesprotokoll-4
Styrelsemötesprotokoll-5

Protokoll från styrelsemöten 2018

Styrelsemötesprotokoll-1
Styrelsemötesprotokoll-2
Styrelsemötesprotokoll-2.1 (Extramöte)
Styrelsemötesprotokoll-3
Styrelsemötesprotokoll-4
Styrelsemötesprotokoll-5
Styrelsemötesprotokoll-6
Styrelsemötesprotokoll-7
Styrelsemötesprotokoll-8
Styrelsemötesprotokoll-9
Styrelsemötesprotokoll-10
Styrelsemötesprotokoll-11
Styrelsemötesprotokoll-12
Styrelsemötesprotokoll-13
Styrelsemötesprotokoll-14
Styrelsemötesprotokoll-15
Styrelsemötesprotokoll-16

Protokoll från styrelsemöten 2017

Styrelsemötesprotokoll-1
Styrelsemötesprotokoll-2
Styrelsemötesprotokoll-3
Styrelsemötesprotokoll-4
Styrelsemötesprotokoll-5
Styrelsemötesprotokoll-6
Styrelsemötesprotokoll-7
Styrelsemötesprotokoll-8
Styrelsemötesprotokoll-9
Styrelsemötesprotokoll-10
Styrelsemötesprotokoll-11
Styrelsemötesprotokoll-12
Styrelsemötesprotokoll-13
Styrelsemötesprotokoll-14
Styrelsemötesprotokoll-15
Styrelsemötesprotokoll-16

Protokoll från styrelsemöten 2016

Styrelsemötesprotokoll-1
Styrelsemötesprotokoll-2
Styrelsemötesprotokoll-3
Styrelsemötesprotokoll-4
Styrelsemötesprotokoll-5
Styrelsemötesprotokoll-6
Styrelsemötesprotokoll-7