Personalarbete är en otroligt viktig del i affärsverksamhet och därmed har personalvetare en avgörande roll vid strategiska beslut, som exempelvis vid verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Här kan du läsa mer om både hur det är att studera personalvetenskap och hur det är att vara yrkesverksam inom branschen.

Läs mer om att studera till personalvetare här.