Riksförbundet

P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna!

 

Logotyp

Här finns riksförbundets logotyp i olika format för nedladdning.

news

Följ oss i sociala medier

Vi finns idag på Linkedin, Facebook, Twitter och Instagram