Styrelsen verksamhetsåret 2020

Under helgen gick P-riks årsmöte av stapeln i Uppsala, och vi vill därmed presentera nästa års styrelse!

Från vänster: Agnes Källgren (Projektansvarig), Jonas Pahlberg (Vice ordförande), Rebecka Åkerman (Kommunikationsansvarig), Erik Edström (Utbildningsansvarig), Evelyn Frylén (Ordförande), Alicia Jonsson (Näringslivsansvarig).

Ej närvarande: Klara Ymsén (Marknadsföringsansvarig)