Sök till P-Riks styrelse 2020

Är du P-Riks nya styrelsemedlem?

I November kommer P-Riks hålla ett årsmöte där det ska utses en ny styrelse. Den nya styrelsen tillträder sedan 1 januari år 2020 och sitter till årsskiftet 2020/2021. Att sitta i P-Riks styrelse är en betydelsefull erfarenhet där du kommer lära dig otroligt mycket samtidigt som du arbetar med drivna och engagerade människor. Dessutom är alla uppdrag starkt meriterande och något som många arbetsgivare värderar högt. Ansökan till styrelsen för verksamhetsåret 2020 har ännu inte öppnat. Men du kan redan nu läsa om de olika posterna och dess innebörd.

Vi söker följande poster till P-Riks styrelse för verksamhetsår 2020:

Vad är P-Riks?

Personalvetarstuderandes Riksförbund är en allmännyttig, ideell, fackligt och partipolitiskt obunden studerandeorganisation som verkar i enlighet med demokratiska principer.”

Så står det i vår stadga och det är grunden som P-Riks vilar på. Vi är en paraplyorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Vi finns till för våra medlemsföreningar och all vår verksamhet utgår ifrån dem.

Förbundet drivs av förtroendevalda personalvetarstudenter från hela landet. Alla poster väljs med en mandatperiod på ett år och många som söker sig till dessa poster har tidigare varit aktiva i någon av medlemsföreningarna eller har ett stort intresse för organisationen.

Under ett år hinner vi bland annat med följande:

 • Anordna utvecklingsdagarna två gånger per termin. Då bjuder vi in representanter från alla medlemsföreningar att spendera en helg med oss i Stockholm. Under helgen anordnar vi föreläsningar, middag och trevligt umgänge.
 • Anordna årsmöte på hösten och riksmöte på våren. Dessa följer ofta lite liknande upplägg som utvecklingsdagarna (plus själva mötet) med undantaget att en projektgrupp från någon av medlemsföreningarna ordnar allt det praktiska.
 • Anordna särskilda träffar för t.ex. föreningarnas ordförande
 • Dela ut verksamhetsbidrag till föreningarna
 • Besöka arbetsmarknadsdagar runtom i Sverige
 • Hjälpa de lärosäten som inte har någon förening att starta upp verksamheten
 • Anordnar styrelseutbildningar för våra medlemmar. Genom att åka runt och besöka dem.

Bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Varje år delar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. Bidraget ska användas för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. År 2013 var första gången P-Riks fick ta del av detta bidrag och vi beviljades då över 1 000 000 kr. År 2016, 2017 och 2018 fick vi bidraget igen. Bidraget har naturligtvis väldigt stor betydelse för verksamheten eftersom det utgör ca 95 % av våra sammanlagda inkomster. Med hjälp av detta kan vi bedriva verksamheten och hjälpa våra medlemsföreningar – vi kan anordna aktiviteter, dela ut bidrag, betala föreningarnas resor och boende på riks- och årsmöten samt bistå med ekonomisk hjälp för nystartade föreningar. Bidraget ligger som grund för P-Riks åtaganden och medlems-föreningarnas tillväxt.
Via denna länk kan du läsa mer om kraven för att erhålla bidraget:

http://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer

Medlemsföreningar

Vi har idag 15 medlemsföreningar från hela Sverige:

 • Dalpal från Dalarna
 • SthlmUp från Stockholm
 • PLUM från Umeå
 • PUB från Östersund
 • PA-Gefle från Gävle
 • Dynamicus från Uppsala
 • PEVE från Örebro
 • Pelikan från Karlstad
 • Cefyrekon från Kristianstad
 • PULS från Linköping
 • Pegasus från Göteborg
 • PAX från Växjö
 • Corpus Callosum från Halmstad
 • PiL från Lund
 • PerS från Stockholm