017

Riksmöteshelgen 2017

Vi i styrelsen vill tacka Cefyrekon, projektgruppen samt övriga som har varit inbladade i att denna lyckade Riksmöteshelg i Kristianstad. Vi har bland annat varit på en inspirerande föreläsning, löst olika case från Adecco, Alfa Laval, Grant Thornton och SVT och utbytt erfarenheter mellan föreningarna. Under lördagen hölls Riksmötet. Föregående års styrelse fick ansvarsfrihet och tackades av. En inspirerande och givande helg som vi bär med oss!

Ett stort tack till Anna Bergkvist och Styrelsepost som var mötesordförande under riksmötet.

På bilden ser ni förbudsstyrelsen tillsammans med valberedningen och internrevisorerna.