priksnyhet

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-Riks styrelse 2019

Är du P-Riks nya styrelsemedlem? Valberedningen kommer inom en snar framtid att utlysa styrelseposterna till Personalvetarstuderandes Riksförbund, verksamhetsår 2019!

I November kommer P-Riks hålla ett årsmöte i Karlstad där det ska utses en ny styrelse. Den nya styrelsen tillträder sedan 1 januari år 2019 och sitter till årsskiftet 2019/2020. Valberedningen har redan nu börjat arbetet med att hitta de bästa personalvetarstuderande i landet som är lämpliga för dessa poster. Att sitta i P-Riks styrelse är en betydelsefull erfarenhet där du kommer lära dig otroligt mycket samtidigt som du arbetar med drivna och engagerade människor. Dessutom är alla uppdrag starkt meriterande och något som många arbetsgivare värderar högt.

 

Vi söker följande poster till P-Riks styrelse för verksamhetsår 2019:

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Ledamot med ekonomiansvar
 • Ledamot med marknadsföringsansvar
 • Ledamot med kommunikationsansvar
 • Ledamot med utbildningsansvar
 • Ledamot med näringslivsansvar
 • Ledamot med projektansvar
 • Valberedning (tre poster)
 • Internrevisorer (två poster)

 

Läs mer nedan om vad alla poster innebär och skicka sedan in din ansökan. Vi i valberedningen ser fram emot att höra från just Dig!

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan till valberedningen@p-riks.se genom att bifoga CV och personligt brev där du beskriver:

– Vem Du är

– Varför Du söker posten

– Varför just Du skulle passa bäst för posten

Nominering

Det går även bra att nominera någon annan genom att skriva ett mail till valberedningen@p-riks.se med kontaktuppgifter till personen ifråga och en kortare motivering till varför du tror att denna person skulle passa bra för en viss post.

Frågor?

Du når oss i valberedningen på vår gemensamma mail: valberedningen@p-riks.se eller om du har mera brådskande frågor via telefon:

Lotta Trolle, 073-0708040
Malou Vestermark, 070-5550812
Frida Persson, 076-0168999

Vad är P-Riks?

Personalvetarstuderandes Riksförbund är en allmännyttig, ideell, fackligt och partipolitiskt obunden studerandeorganisation som verkar i enlighet med demokratiska principer.”

Så står det i vår stadga och det är grunden som P-Riks vilar på. Vi är en paraplyorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. Vi finns till för våra medlemsföreningar och all vår verksamhet utgår ifrån dem.

Förbundet drivs av förtroendevalda personalvetarstudenter från hela landet. Alla poster väljs med en mandatperiod på ett år och många som söker sig till dessa poster har tidigare varit aktiva i någon av medlemsföreningarna eller har ett stort intresse för organisationen.

Under ett år hinner vi bland annat med följande:

 • Anordna utvecklingsdagarna två gånger per termin. Då bjuder vi in representanter från alla medlemsföreningar att spendera en helg med oss i Stockholm. Under helgen anordnar vi föreläsningar, middag och trevligt umgänge.
 • Anordna årsmöte på hösten och riksmöte på våren. Dessa följer ofta lite liknande upplägg som utvecklingsdagarna (plus själva mötet) med undantaget att en projektgrupp från någon av medlemsföreningarna ordnar allt det praktiska.
 • Anordna särskilda träffar för t.ex. föreningarnas ordförande
 • Dela ut verksamhetsbidrag till föreningarna
 • Besöka arbetsmarknadsdagar runtom i Sverige
 • Hjälpa de lärosäten som inte har någon förening att starta upp verksamheten

 

Bidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Varje år delar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. Bidraget ska användas för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. År 2013 var första gången P-Riks fick ta del av detta bidrag och vi beviljades då över 1 000 000 kr. År 2016, 2017 och 2018 fick vi bidraget igen. Bidraget har naturligtvis väldigt stor betydelse för verksamheten eftersom det utgör ca 95 % av våra sammanlagda inkomster. Med hjälp av detta kan vi bedriva verksamheten och hjälpa våra medlemsföreningar – vi kan anordna aktiviteter, dela ut bidrag, betala föreningarnas resor och boende på riks- och årsmöten samt bistå med ekonomisk hjälp för nystartade föreningar. Bidraget ligger som grund för P-Riks åtaganden och medlems-föreningarnas tillväxt.
Via denna länk kan du läsa mer om kraven för att erhålla bidraget:

http://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer

 

Medlemsföreningar

Vi har idag 15 medlemsföreningar från hela Sverige:

 • Dalpal från Dalarna
 • SthlmUp från Stockholm
 • PLUM från Umeå
 • PUB från Östersund
 • PA-Gefle från Gävle
 • Dynamicus från Uppsala
 • PEVE från Örebro
 • Pelikan från Karlstad
 • Cefyrekon från Kristianstad
 • PULS från Linköping
 • Pegasus från Göteborg
 • PAX från Växjö
 • Corpus Callosum från Halmstad
 • PiL från Lund
 • PerS från Stockholm

 

Arbetsordning

Här nedan följer postbeskrivningar för samtliga poster. På P-Riks hemsida (www.p-riks.se) finns en arbetsordning för mer detaljerade beskrivningar av posterna och de ansvarsområden som ingår. På hemsidan finns även de gemensamma förhållningsreglerna som gäller för alla styrelsemedlemmar.